45 Phan Tứ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Điện thoại: Khoảng giá: Khu vực: Danh mục: Thể loại: