04 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Điện thoại: Khoảng giá: Khu vực: Danh mục: Thể loại: