Phạm Quang Ảnh, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng Điện thoại: Khoảng giá: Khu vực: Danh mục: Thể loại: