Nhậu Bình Dân Hải Mập

847 - 849 Nguyễn Tất Thành, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

cat-icon 847 - 849 Nguyễn Tất Thành, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Nhà hàng Cối Xay Gió

Giá cả bình dân...

cat-icon Hoàng Thị Loan, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000

Nhà nghĩ Rosa Đà Nẵng

Giá cả bình dân, vị trí thuận tiện đi lại...

cat-icon 501 Đương Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng 550000