Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
06/08/2021 ĐL Hải Châu AC53AAB5 HOÀ CƯỜNG 7 08:00 11:00
AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 14:00 17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HO11 Nguyễn Huy Tưởng 07:30 09:30
HC53HY15 Phước Lý 2 14:30 16:30
HD53HABP Trung đoàn 282 - SĐ 375 (807061) 07:30 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEHJ Cầu Đen 14:00 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 07:00 10:30
VC53VT29 Cẩm Hòa 3 06:00 08:00
VC53VT29 Cẩm Hòa 3 15:00 17:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 13:30 17:30
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 13:30 17:30
VC53VU92 TBA Nguyễn Hiến Lê 13:30 17:30
07/08/2021 ĐL Hải Châu AD53ABFE Công ty Cổ phần Đức Mạnh (630140) 07:30 11:00
AD53ABFE Công ty Cổ phần Đức Mạnh (626033) 07:30 11:00
AD53ABJC (626049) 07:30 11:00
AD53ABJD (626050) 07:30 11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VW85 TBA T11 Bên Trái Võ Chí Công 07:00 10:00
08/08/2021 ĐL Liên Chiểu HD53HAAO Công Ty Cổ Phần Dưỡng Khí Đà Nẵng (800067) 07:30 12:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 08:00 11:30
09/08/2021 ĐL Cẩm Lệ VC53VVS9 Lệ Trạch 2 14:00 17:00
ĐL Hoà Vang GC53HHY8 Phú Hạ 06:30 14:00
GC53HM24 Hòa Liên 2 13:30 17:30
GC53HM31 An Ngãi Đông 2 14:00 17:30
10/08/2021 ĐL Liên Chiểu HC53HN16 Hòa An 5 15:00 16:30
HC53HR18 Hòa Phát 5 08:00 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEPB Bến Phà 1 08:00 11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTD Bình Hoà 3 07:00 08:00
VC53VVTD Bình Hoà 3 11:00 11:30
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 14:00 17:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 14:30 17:00
ĐL Hoà Vang GC53HM11 Quan Nam 1 06:30 11:30
GC53HM19 Xóm Cồn 06:30 11:30
11/08/2021 ĐL Cẩm Lệ VC53VVGO Hoà cầm 2 13:30 16:30
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 13:30 16:30
VC53VW50 TBA La Bông 2 07:00 10:00
ĐL Hoà Vang GC53HY22 Phú Hạ 2 06:30 12:00
12/08/2021 ĐL Cẩm Lệ VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00 10:00
VC53VU76 TBA Chợ Hòa Châu 07:00 10:00
VC53VVUX Đông Hoà 2 07:00 10:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00 10:00
VC53VW20 KDC Phong Bắc 2 T5 14:30 16:30
ĐL Thanh Khê FC53FFMZ L.Chiểu - T.Phước T3 07:30 14:30
FC53FI33 Tôn Thất Đạm 07:30 14:30
FC53FI54 Tôn Thất Đạm 2 07:30 14:30
FC53FTT4 Nguyễn Tất Thành T4 07:30 14:30
FD53FAEG Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (915221) 07:30 14:30
FD53FAHB Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (918609) 07:30 14:30
FD53FAIA Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (923130) 07:30 14:30
FD53FAIC Trường tiểu học,trung học cơ sở và trung học phổ thông Anh Quốc (923423) 07:30 14:30