Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
23/04/2021 ĐL Hải Châu AC53AAAI NGÃ NĂM 08:00 12:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 11:00 13:00
HD53HAJV (927404) 11:00 13:00
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 11:00 13:00
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 11:00 13:00
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 11:00 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEHQ Mân Thái 3 13:00 17:00
EC53EEV9 KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T5 07:30 13:30
EC53EL39 Ngũ Hành Sơn T5 13:00 17:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (000415) 08:00 12:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (991570) 08:00 12:00
ED53EALG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 08:00 12:00
ED53ECFG CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (007487) 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FC53FFCG Hải Phòng 2 07:30 10:30
FC53FTC6 Trường Chinh 6 07:30 10:30
24/04/2021 ĐL Hải Châu AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 07:30 12:00
ĐL Liên Chiểu HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEHB Chợ Chiều 2 06:00 17:00
EC53EEHN Chợ Chiều 1 06:00 17:00
EC53EEZI Yết Kiêu 06:00 17:00
EC53EEZX Mân Thái 4 06:00 17:00
EC53EP43 Bao bì khép kín 06:00 17:00
EC53EX31 The Summit T1 06:00 17:00
EC53EX32 The Summit T2 06:00 17:00
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 06:00 17:00
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 06:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 06:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 06:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 06:00 17:00
ED53EACS (515338) 06:00 17:00
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 06:00 17:00
ED53EADS CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525433) 06:00 17:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAV Trạm sửa chữa tổng hợp - Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng (800210) 07:30 12:00
25/04/2021 ĐL Hải Châu AD53ABCZ Văn phòng Thành ủy Ðà Nẵng (141541) 07:30 12:00
AD53ABCZ Cục Bưu điện Trung Ương (638983) 07:30 12:00
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFN Công ty TNHH Matrix Việt Nam (675411) 07:00 13:00
VD53VAHI Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tại Thành phố Đà Nẵng (697111) 07:00 13:00
ĐL Hoà Vang GC53HM50 TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN 07:30 16:30
GD53HAQQ NIWA 07:30 16:30
GD53HAUV Xử lý nước thải khu CNC 07:30 16:30
GD53HAVK Trạm bơm XLNT số 5 CNC 07:30 16:30
GD53HAWP Thi công đường số 1 CNC 07:30 16:30
GD53HAWR Viện kỹ thuật XDHT 07:30 16:30
GD53HAXC Công ty cổ phần công nghệ QCM 07:30 16:30
GD53HAXD Kiot Nhà điều hành BQLDA Khu CNC 07:30 16:30
GD53HAXG Trung Tâm Ươm Tạo 07:30 16:30
GD53HAXN Kios Trạm bơm GĐ 3 (khu CNC) 07:30 16:30
GD53HAXV Công ty Biển Đông 07:30 16:30
26/04/2021 ĐL Liên Chiểu HC53HHQO J258-T2 07:30 11:30
HC53HQ25 TBA ĐOÀN 74 13:30 16:30
ĐL Sơn Trà ED53EALP CÔNG TY TNHH HỒNG AN VIỆT (982022) 13:30 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VW88 TBA 1BT4 Đảo AB Hòa Xuân 07:00 12:30
ĐL Hoà Vang GC53VS19 Thôn Trước Đông 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFRU Phần Lăng 07:30 10:00
FC53FI23 Đầm Sen 09:30 12:00
27/04/2021 ĐL Hải Châu AD53A9AS Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 07:30 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 07:30 11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 07:00 16:30
EC53EEK1 Phan Tứ T2 07:00 16:30
EC53EEK2 Phan Tứ T3 07:00 16:30
EC53EEK4 Trần Hưng Đạo T5 13:30 16:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 07:00 16:30
EC53EEPF An Bình 2 07:00 16:30
EC53EEVB Phan Tứ T4 07:00 16:30
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 07:00 16:30
EC53EEXE Phan Tứ T5 07:00 16:30
EC53EH60 Mỹ Đa Đông 5 07:00 16:30
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 07:00 16:30
EC53EK40 An Thượng 6 07:00 16:30
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 07:00 16:30
EC53EP42 An Bình 2 T2 07:00 16:30
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 07:00 16:30
EC53EV42 Ngô Thì Sỹ T3 07:00 16:30
EC53EX22 Phan Tứ T6 07:00 16:30
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 07:00 16:30
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 07:00 16:30
EC53EZ33 Phan Tứ T7 07:00 16:30
ED53EAFN LỮ ĐOÀN 3-BỘ TƯ LỆNH 86 (953442) 07:00 16:30
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 07:00 16:30
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 07:00 16:30
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 07:00 16:30
ED53EAOJ CÔNG TY CỔ PHẦN PALAZZO (988455) 07:00 16:30
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 07:00 16:30
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 07:00 16:30
ED53EARM (993096) 07:00 16:30
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 07:00 16:30
ED53EAUV CÔNG TY CỔ PHẦN PALAZZO (997422) 07:00 16:30
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 07:00 16:30
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 07:00 16:30
ED53ECFJ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (007689) 07:00 16:30
ED53ECFP CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG (007801) 07:00 16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVUU Quá Giáng 2 07:00 12:30
ĐL Hoà Vang GC53HM11 Quan Nam 1 07:00 16:00
GC53HM19 Xóm Cồn 07:00 16:00
GC53VS23 Diêu Phong 07:30 12:00
GC53VVU2 Hoà Phú 2 13:00 17:00
28/04/2021 ĐL Hải Châu AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 06:00 13:00
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 06:00 13:00
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 06:00 13:00
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 06:00 13:00
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 06:00 13:00
AC53AD15 NHƯ NGUYỆT 06:00 13:00
AD53A6B2 Công ty cổ phần PAVNC (646580) 06:00 13:00
AD53ABHW Công ty Cổ phần địa ốc Vũ Châu Long (628964) 06:00 13:00
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 06:00 13:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 07:30 11:30
HC53HR18 Hòa Phát 5 13:30 16:30
HD53HABG Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800120) 08:00 11:30
HD53HABG Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (903862) 08:00 11:30
HD53HABG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (891046) 08:00 11:30
HD53HACN Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (809650) 08:00 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS48 TBA Bình Thái 7 06:00 14:00
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 07:30 11:30
VC53VVTQ Bình Thái 2 11:00 13:30
VC53VVWR Khu TĐC Phong Bắc 2-T4 06:00 14:00
VC53VW20 KDC Phong Bắc 2 T5 06:00 14:00
VC53VW29 Bình Thái 5 06:00 14:00
VD53VAIB Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an (705475) 07:30 11:30
ĐL Hoà Vang GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 13:00 17:00
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 07:30 11:30
29/04/2021 ĐL Liên Chiểu HD53HAGN Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng (928438) 08:00 17:00
HD53HAGN Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 08:00 17:00
HD53HAGN Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (840690) 08:00 17:00
HD53HAGO Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng (928437) 08:00 17:00
HD53HAGO Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 08:00 17:00
HD53HAGO Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (840687) 08:00 17:00
HD53HAGP Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 08:00 17:00
HD53HAGP Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng (928436) 08:00 17:00
HD53HAGP Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (840689) 08:00 17:00