Nội dung chính

Mục lục nội dung tóm tắt

GD&TĐ – Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, đối với nhóm doanh nghiệp FDI tiền thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358.000 đồng.

Ảnh minh hoạ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021, đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là hơn 2,6  triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 4 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1,9 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng; Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,2 triệu đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 7.9 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358.000 đồng, bình quân người quản lý là 15,3 triệu đồng và bình quân người lao động là 4,4 triệu đồng.

 

Nguồn bài viết: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/da-nang-doanh-nghiep-thuong-tet-tan-suu-cao-nhat-127-trieu-dong-UfkBpBbGR.html

Địa Điểm Đà Nẵng Thành viên Địa Điểm Đà Nẵng